Menu

Aktualności

06.11.2018

Consultor Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Niepełnosprawni – aktywni zawodowo i społecznie”

Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 5 – ciu powiatów (powiat: lubelski, miasto Lublin, łęczyński, opolski, świdnicki) woj. Lubelskiego, w tym w szczególności:

¾     Osoby pozostające bez zatrudnienia,

¾     Osoby bezrobotne z III profilem,

¾     Osoby o niskich kwalifikacjach,

¾     Osoby z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach projektu oferujemy:

¾     Diagnoza potrzeb

¾     Poradnictwo zawodowe z IPD

¾     Trening podstawowych kompetencji społecznych

¾     Warsztaty- techniki aktywnego poszukiwania pracy

¾     Zajęcia z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego

¾     Pośrednictwo pracy

¾     SZKOLENIA zawodowe do wyboru:

·         Cukiernik (120 h)

·         Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (120 h)

·         Kosmetyczka (120 h)

¾     Staże 4 –miesięczne.

W ramach projektu zapewniamy również:

¾      stypendium stażowe 997,40 zł netto/m-c,

¾      stypendium szkoleniowe 798,00 zł netto,

¾      zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki,

¾      materiały szkoleniowe,

¾      zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,

¾      wyżywienie i serwis kawowy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!


« wstecz