Menu

Aktualności

20.12.2017

 

 

 

ZASADY POŚREDNICTWA DLA STUDENTÓW/UCZNIÓW ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM WAKACYJNEGO ZATRUDNIENIA W NIEMCZECH – sezon 2018 

 I.                    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Zapisy osób zainteresowanych oraz odbiór wymaganych dokumentów zgłoszeniowych odbędą się w dniach 02-16 stycznia 2018 r.

2.       Osoby zainteresowane dokonują zgłoszenia na listę osobiście, na podstawie ważnej legitymacji studenckiej/uczniowskiej lub indeksu,

a.       każda zgłaszająca się osoba zapozna się z niniejszymi Zasadami, co potwierdzi stosownym oświadczeniem w formie pisemnej.              

3.       Przekazanie dokumentów (wypełnionych formularzy) przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Lublinie za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu do ZAV w Bonn nie jest równoznaczne z otrzymaniem zatrudnienia. Ostateczna decyzja podejmowana jest przez pracodawców niemieckich, a dalsza korespondencja odbywa się pomiędzy nimi a studentem, bez udziału polskich urzędów.

Zasady wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech_2018.doc

 


« wstecz