logo   Biuro Karier Studenckich
         i Więzi z Absolwentami

Menu

Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami
Adres korespondencyjny: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel: (81) 445 66 05; fax ~67 19,
kariera@up.lublin.pl
mapa LokalizacjaAktualności

19.06.2017

 

 

Hurry Up! XIII Letnie Praktyki Badawcze w Polskiej Akademii Nauk
 
Zapraszamy studentów i doktorantów kierunków ścisłych, ekonomicznych i technicznych do wzięcia udziału w XIII Letnich Praktykach Badawczych. Oferujemy:
 
- udział w seminariach, warsztatach w ramach poszukiwania nowych nisz technologicznych,
- możliwość zdobycia pogłębionej wiedzy w obszarze technologii grafenowych,
- udział w różnorodnych projektach,
- rozwiazywanie rzeczywistych problemów firm i instytucji,
- łączenie badan naukowych z biznesem,
- prace w interdyscyplinarnych zespołach,
- najlepsze brytyjskie wzorce.
 
Dodatkowo, podczas praktyk, organizowane są szkolenia ze sposobów prezentacji, odpowiedniego tworzenia dokumentacji i inne. Projekty zakończone z reguły raportem podsumowującym, niejednokrotnie przekazywanym następnie zleceniodawcy prac.
 
Wymagania:
- zainteresowania naukowe w dziedzinach takich jak matematyka, informatyka, ekonomia, a także naukach technicznych,
- zapal i predyspozycje do pracy naukowej,
- chęć pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania doświadczenia zawodowego.
 
Zajmiesz się:
- praktycznymi zastosowaniami matematyki (np. modelowanie procesów przemysłowych, optymalizacja złożonych systemów);
- modelowaniem rynków finansowych, problemami algorytmicznego wsparcia sektora finansowego;
- analiza danych metodami statystycznymi, eksploracji danych czy Big Data;
- zarzadzaniem projektami i rozwijaniem start-upów
 
- future studies w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii i ich wpływu na różne obszary gospodarki; Letnie Praktyki Badawcze odbywają się w okresie lipiec-wrzesień 2017 r. w Warszawie. Aplikacje (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendacje od pracownika naukowego/pracodawcy) należy wysyłać na adres: kontakt@praktyki.waw.pl, podając w temacie numer referencyjny LPB/XT/2017. Zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania się. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30.06.2017 r., jednak będą one oceniane na bieżąco, dlatego organizatorzy rezerwują sobie prawo do zakończenia ich przyjmowania w dowolnym momencie.   
 
Więcej informacji dotyczących Letnich Praktyk Badawczych znajduje się na stronie: www.praktyki.waw.pl

 


« wstecz