logo   Biuro Karier Studenckich
         i Więzi z Absolwentami

Menu

Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami
Adres korespondencyjny: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel: (81) 445 66 05; fax ~67 19,
kariera@up.lublin.pl
mapa LokalizacjaBiuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami

14.04.2017

W dniu 11 maja bieżącego roku odbędzie się II Konferencja Naukowa pt.: „Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce i rolnictwie” organizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. Konferencja łączy 3 poziomy społeczności: pracowników, nauczycieli akademickich oraz studentów. Jest to udoskonala okazja do nawiązania współpracy i przedyskutowania istotnych problemów związanych z tematyką konferencji w gronie fachowców.

Obrady odbywać się będą w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - Lublin, ul. Akademicka 15.

Tematyka Konferencji: Innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy, ergonomia stanowisk pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie, uwarunkowania prawne środowiska pracy, wypadkowość w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym oraz innowacyjne metody przeciwdziałania zagrożeniom, jakość kształcenia w zakresie bhp, kompetencje miękkie specjalisty bhp.

W ramach Konferencji odbędą się warsztaty tematyczne dotyczące: pomocy przedmedycznej, postepowania przeciwpożarowego oraz radzenia sobie ze stresem.

Swoim doświadczeniem podzielą się m. in. przedstawiciele:

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP,

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

Państwowej Inspekcji Pracy,

Urzędu Dozoru Technicznego,

Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.

 Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie