logo   Biuro Karier Studenckich
         i Więzi z Absolwentami

Menu

Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami
ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
tel: (81) 445 66 05; 445 67 08; 445 68 93,
kariera@up.lublin.pl
mapa MapkaBiuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami

18.01.2017praktyki-kariera

 

 

UWAGA

Uczestnicy warsztatów szkoleniowych prowadzonych w Dniu Kariery od dnia 23 stycznia 2017 roku

ZAŚWIADCZENIA można odbierać w nowej siedzibie Biura Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami, która znajduje się w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym przy ul. Głębokiej 31

 

18.01.2017

 UWAGA!

Zmiana lokalizacji Biura Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami.

Przeprowadzamy się do nowego lokalu, który znajduje się w budynku Centrum Sportowo - Rekreacyjnym ul. Głęboka 31

 

12.01.2017

 

 

 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez zatrudnienia w mieście Lublin (III)”
 
Projekt realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2„Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”
 
zapraszamy do udziału w projekcie
 
osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, niepracujące, niekształcące się w systemie dziennym oraz niekorzystające ze szkoleń ze środków publicznych w przeciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie, dla których ustalono I lub II profil pomocy.
 
Uczestnikom w ramach projektu proponujemy:
  • szkolenia realizowane w trybie indywidualnym z uprawdopodobnieniem zatrudnienia przez pracodawcę na okres minimum 3 miesięcy,,
  • staże trwające do 6 miesięcy,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • bony na zasiedllenie.

 

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta!!!

 

09.01.2017
 
21.12.2016

Semestr zima 2016 okl.jpg

21.12.2016

Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne.docx

20.12.2016

„Lubelskie partnerstwo na rzecz aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy” jest projektem koordynowanym przez Lubelską Fundację Rozwoju. W ramach projektu opracowano rekomendacje dla podmiotów zajmujących się programem aktywizacji ludzi młodych na lubelskim rynku pracy. Publikacja w wersji PDF znajduje się poniżej lub na stronie Lubelskiej Fundacji Rozwoju.

 

http://www.lfr.lublin.pl/wp-content/uploads/2016/04/Remonendacje.pdf

Rekomendacje - publikacja.pdf

09.12.2016praktyki-kariera
  
07.12.2016praktyki-kariera
   
02.12.2016praktyki-kariera
   


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie